art ring is een kunstkring voor en door bewoners in Teteringen

Welkom op deze site.

Art ring is opgericht in 2006. Artring is een gezellige groep mensen die hun interesse in diverse vormen van kunst op een creatieve manier tot uiting brengen. Elk lid van Art Ring werkt daarbij op zijn of haar eigen manier.

Art ring stelt zich ten doel om de beeldende kunstenaars in Teteringen, van jong tot oud, te verenigen en te komen tot een stimulerende uitwisseling van ideeën en denkbeelden op het gebied van beeldende kunst.
Art ring doet dit voornamelijk door het organiseren van jaarlijkse exposities. Maar Art ring treedt ook als vereniging én als individuele leden naar buiten en gaat contacten aan of onderhoudt deze met andere instanties ter bevordering van culturele activiteiten in Teteringen.

Art ring biedt binnen haar vereniging ruimte aan professionele- en amateurkunstenaars uit Teteringen. Voorwaarde is dat zij zelfstandig hun kunstvorm beoefenen.

Bij de namen van de leden op deze website en bij de verslagjes van de exposities kunt u meer zien van de door de leden gemaakte werken.