Tentoonstellingen/activiteiten van de start in 2005 t/m 2011

Na de opstartactiviteiten van Artring in 2005 vond in maart 2006 de eerste tentoonstelling plaats in Dorpshuis ’t Web, gevolgd door diverse andere. Hieronder een kort overzicht steeds verder terug in de tijd.

2011

Artring was in de eerdere jaren op meer fronten actief. In 2011, in het kader van WAK, week van de amateurkunst van 14-21 mei 2011, hield Artring op de zondagmiddag diverse workshops in ’t Web

Artring deed mee aan de Verenigingenmarkt Teteringen op 29 mei 2011. Bezoekers konden mee schilderen met Artring en maakten gezamenlijk een drieluik. De activiteit vond plaats op het sportterrein de Gouwen. Het drieluik werd daarna in Dorpshuis ’t Web opgehangen.

Op 18 en 19 juni 2011, samen met leerlingen hield Artring een expositie met leerlingen van SCALA, in het schoolgebouw van SCALA in Teteringen.

Op 19 en 20 november 2011 hield Artring een afscheidstentoonstelling in ’t oude WEB aan de Scheperij.

2010

Op 23 en 24 oktober 2010 exposeerde Artring, samen met leerlingen van de school Scala, Teteringen. De tekst van de poster werd gemaakt door leerlingen van Scala. Deze expositie vond weer plaats in het Web aan de Scheperij. Studenten van Scala deden aan deze expositie mee. De jongerejaars werkten een opdracht uit: “Verfraai een gebouw of ruimte, uit Teteringen” en de ouderejaars gingen de poster en flyer verzorgen. Bij de tentoonstelling was te zien hoe de leerlingen gewerkt hadden aan hun opdracht en was een inkijkje mogelijk in het onderwijs van de school. Op zaterdag 23 oktober om 13.00 uur werd de tentoonstelling geopend.

2009

De fotoclub Teteringen deed mee aan de najaarsexpositie met 10 afbeeldingen van dezelfde afmetingen op een rij.
Ook aan de bar in de tentoonstellingsruimte was het goed toeven. Herman Nietsch zorgde voor onderhoudende pianomuziek.

Ook was er een expositie in Woonzorgcentrum Zuiderhout. Daar vond een ontmoeting plaats van Artringers met de bewoners om over het tentoongestelde te praten. De bewoners lieten op hun beurt kunstwerken zien en vertelden er iets over.

Eerdere exposities en activiteiten

25 en 26 oktober 2008, ’t Web

8 en 9 maart 2008, ’t Web

7 oktober 2007, ’t Web

23 september 2007, Willibrorduskerk Teteringen

5 maart 2007, ’t Web

december 2006, Zorgcentrum Zuiderhout, een maand lang met een officiële opening op zondagmiddag

oktober 2006, ’t Web

september 2006, Restaurant ’t Middenhuis Teteringen (sponsor expositie voor Dolfijne-therapie)

maart 2006, ’t Web